معرفی نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری ، نرم افزاری است جهت مدیریت و حسابداری کالای انبار و توسط نصب آن بر روی ویندوز می توانید عملیات ورود و خروج کالا ها را از انبار های مختلف کنترل و مدیریت نمایید.

این نرم افزار با دقت و سرعت بالا و می تواند گزارشات جامع از موجودی تعدادی و ریالی انواع کالای انبار برای شما ارائه کند. با نصب نرم افزار انبارداری می توانید عملیات انبارگردانی را در کوتاه ترین زمان انجام داده و انواع فاکتور های خرید کالا ، فروش کالا ، رسید کالای انبار چاپ نمائید.