گوشی هوشمند Google Pixel 2 دارای ویژگی DND

گوشی هوشمند Google Pixel 2 دارای ویژگی DND

گوشی هوشمند Google Pixel 2 دارای یک ویژگی بسیار جالب و کاربردی می‌باشد که آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد. گوشی هوشمند Google Pixel 2 و بررسی آن همواره کسانی که در حین انجام رانندگی فکرشان لحظه‌ای به سمت تلفن‌های همراهشان می‌رود، در معرض خطرات بزرگی قرار خواهند داشت....