رادیو FM و بکارگیری آن در اسمارتفون‌ها

رادیو FM و بکارگیری آن در اسمارتفون‌ها

Maggie Reardon، به خوانندگان کمک می‌کند تا از دسترسی به رادیو آزاد از یک تلفن همراه به عنوان یک توانایی بالقوه کلیدی در موقعیت‌های اضطراری استفاده کنند. شما می‌توانید رادیو FM را در ماشین خود دریافت کنید، پس چگونه نمی‌توانید آن را بر روی تلفن همراه خود دریافت کنید؟!...