برخی امکانات این نرم افزار انبارداری عبارت است از: تعریف و طبقه بندی انواع انبار و کالا های مختلف، صدور انواع فاکتور خرید و فروش و رسید های انبار، مدیریت کامل ورود و خروج کالا از انبار و انبارگردانی، قابل استفاده برای انواع انبار، سیستم کالر آیدی (Caller-ID) و نمایش مشخصات تماس گیرنده، ارسال SMS به مشتریان، … اشاره کرد